Jordánske dináre: vysoké ceny, stlačte vedenie hotela. cos. Poskytnúť lepší zážitok na stránke

British Airways, American patria medzi letecké spoločnosti, ktoré robia veľké škrty v pláne

2022-09-16 Energetické dináre

“Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé veľké pohostinské spoločnosti odložili aktualizácie a odložili údržbu, kým boli počas pandémie v režime prežitia,” uviedla Andrea Stokesová, vedúca pohostinských praktík v JD Power, tento týždeň vo vyhlásení o vydaní spoločnosti. Správa o meraní spokojnosti hostí hotelového manažmentu tretej strany za rok 2022. Teraz, keď však dopyt stúpa nad úroveň pred pandémiou a spotrebitelia platia rekordné sadzby za hotelové izby, očakávania rýchlo rastú. Teraz je čas, aby prevádzkovatelia hotelov investovali do údržby a renovácií, ktoré zlepšujú kvalitu v očiach hostí.“

Cestovní manažéri a obchodní cestujúci sa príliš nelíšia. Bez ohľadu na to, čo vyjednávajú a kupujú od obchodného tímu hotelovej spoločnosti, produkty a služby sa doručia na miesto v hoteli. Medzi týmito dvoma koncami hotelového ekosystému sa často nachádza spoločnosť spravujúca hotel tretej strany, ktorá je zodpovedná za operácie v rámci hotela, štandardy služieb a údržbu. S ohľadom na túto dôležitú stranu spoločnosť J.D. Power v roku 2020 predstavila správu o manažmente hotelov tretích strán, aby identifikovala spoločnosti spravujúce hotely prevádzkujúce 14 000 alebo viac izieb v Severnej Amerike, ktoré ponúkajú kvalitné ubytovanie.

Správa za rok 2022 je opäť výsledkom sekundárnej analýzy prieskumu spokojnosti hotelov v Severnej Amerike z roku 2022 od spoločnosti JD Power, ktorá zhromaždila informácie o 3 804 odpovediach hostí na pobyty v značkových hoteloch od mája 2021 do mája 2022. Zvážte zosúladenie týchto skóre podľa For Spoločnosti spravujúce tretiu stranu, JD Power zaradil Davidson Hospitality na prvé miesto so skóre 875 na 1000-bodovej vzostupnej stupnici. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili Atrium Hospitality s 870 bodmi a Crestline Hotels & Resorts s 856 bodmi.

Všetky hotelové správcovské spoločnosti zahrnuté v správe dosiahli priemer 837 bodov, čo je o štyri body menej ako minulý rok ao 11 bodov menej ako rok 2020, prvý rok indexu.

Spoločnosť JD Power identifikovala v analýze niekoľko kľúčových faktorov okrem ceny, ktoré mali významný vplyv na výkonnosť hotelov v rámci jednotlivých správcovských spoločností. Kvalita výzdoby a zariadenia izieb pre hostí bola dôležitým rozlišovacím faktorom, rovnako ako rozmanitosť jedál a nápojov v ponuke hotela. Najvyššie výsledky prinieslo aj to, ako rýchlo a čestne hostí prijíma a obsluhuje nielen recepcia, ale aj ostatní zamestnanci, ktorí pracujú vo vstupnej hale a vo verejných priestoroch.

Viac školení zamestnancov v oblasti empatie a medziľudských vzťahov môže byť tiež dôvodom, aby spoločnosti spravujúce hotely získali vyššie skóre od cestovateľov v núdzi. Podľa analýzy JD Power, keď hostia tvrdia, že vďaka personálu hotela sa cítia ako vážení hostia, ich celkové skóre spokojnosti sa zvýši o 139 bodov. Keď zamestnanci prejavia záujem o potreby hosťa alebo o vrelé a čestné zaobchádzanie, skóre spokojnosti sa zvýši o 135 bodov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.