Rozvíjajte lepšie rozhodovacie schopnosti – Social Media Explorer

Rozvíjajte lepšie rozhodovacie schopnosti – Social Media Explorer

Rozvíjajte lepšie rozhodovacie schopnosti

Rozvíjajte lepšie rozhodovacie schopnosti

Rozvíjajte lepšie rozhodovacie schopnosti

Rozvíjanie lepších rozhodovacích schopností vám uľahčí vyjadrovanie sa. Nielenže to pomôže vybudovať sebavedomie a vyhnúť sa psychologickým nástrahám, ktoré so sebou prináša impulzívne správanie, ale môže tiež pomôcť zlepšiť komunikáciu v sociálnych prostrediach a zmierniť pocity úzkosti.

Pre správne rozhodnutia je potrebné pochopiť a spracovať všetky dostupné informácie. To znamená, že sa musíte naučiť počúvať viac ako jedným uchom, aby ste mali prehľad o mnohých nápadoch. Musíte mať aj trpezlivosť a dobrú vôľu, aby ste videli veci z rôznych uhlov pohľadu a pochopili pocity ľudí okolo vás. Tu je niekoľko tipov na lepšie rozhodovanie.

Čo je rozhodovanie?

Rozhodovanie je proces prijímania rozhodnutí vyhodnocovaním informácií a určovaním postupu na základe týchto informácií. Pre mnohých ľudí sú rozhodovacie schopnosti kritickou súčasťou úspechu. Proces rozhodovania je veľmi zložitý a nikdy nie je taký rýchly alebo jednoduchý, ako sa zdá. Kľúčom k lepším rozhodnutiam je porozumieť tomu, ako proces funguje, kde sú silné a slabé stránky a čo možno urobiť na zlepšenie spôsobu myslenia v týchto situáciách.

1. Urobte si plán

Aby sme sa mohli rozhodnúť, musí existovať plán alebo stratégia. Niekedy však plány nie sú najlepšie. Môžu byť veľmi tuhé a nefungujú dobre v rôznych situáciách. Plány by sa mali robiť skôr, ako je potrebné skutočné rozhodnutie, aby sa nekomplikovali, keď je čas podľa nich konať. Plán by mal obsahovať všetky podrobnosti o tom, ako sa cieľ dosiahne, a poskytnúť podporu pre každý krok na ceste. Podľa Dr. Jordana Sodberga, praktizujúceho špecialistu na zvládanie bolesti na Islande v New Yorku, “Ľudia budú úspešnejší pri rozhodovaní, ak budú mať na mysli jeden výsledok namiesto mnohých.”

2. Buďte pevní

Často, keď je prijaté rozhodnutie, je prijaté v tichosti. Osoba, ktorá sa rozhoduje, o tom len zriedka hovorí ostatným. To môže byť problém, pretože ľudia, ktorých sa rozhodnutie týka, sú držaní mimo kruh a nemajú žiadne slovo v tom, čo sa stane. Preto je asertivita pri rozhodovaní taká dôležitá. Asertívni ľudia zabezpečia, že každý vie, čo sa deje, a bude sa cítiť pohodlne diskutovať o akýchkoľvek obavách, ktoré môžu mať.

3. Pochopte možnosti

Niektorí ľudia sú tak sústredení na správne rozhodnutie, že nezvažujú iné možnosti. Čím viac príležitostí ponúknete, tým väčšia je šanca na lepší výber. Ľudia, ktorí rozumejú možnostiam, vedia, aké možnosti sú k dispozícii a ako pre nich môžu fungovať. Tiež chápu, ktoré možnosti môžu byť lepšie ako iné a v akých situáciách.

4. Buďte trpezliví

Niekedy sa zdá, že to správne rozhodnutie trvá dlho, takže buďte trpezliví a počkajte, kým príde. Netrpezlivosť môže spôsobiť, že sa ľudia budú cítiť frustrovaní, čo môže spôsobiť, že urobia unáhlené rozhodnutia, ktoré nakoniec nebudú fungovať. Trpezlivosť umožní ľuďom dať im správnu voľbu namiesto toho, aby veci uponáhľali.

Doktor Jordan Sodberg tiež dodáva, že netrpezlivosť je jednou z najčastejších príčin impulzívnych a nezdravých rozhodnutí. Čím dlhšie budete čakať na rozhodnutie, tým je pravdepodobnejšie, že sa rozhodnete racionálne. Najhoršie je nechať emócie riadiť rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o reguláciu emócií.

Robiť dobré rozhodnutia je kľúčom k úspechu takmer v každom aspekte života. Robiť dobré rozhodnutia má veľa rôznych prvkov, ktoré sú všetky dôležité a pri ich prijímaní treba brať do úvahy. Ak je cieľom zlepšiť sa, robiť lepšie rozhodnutia je jedným zo spôsobov, ako to urobiť.

Leave a Reply

Your email address will not be published.